Sanktuarium loretańskie

Litania Loretańska

Litania znana we Francji od XII w., a w Loreto we Włoszech od XVI w. Zatwierdzona została oficjalnie przez papieża Sykstusa V w 1587. Jej korzenie związane są z nabożeństwami odprawianymi w Domku Świętej Rodziny z Nazaretu, który został przeniesiony do Loreto przez rodzinę de Angeli w 1294 roku.

 

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święty Domek w Loreto

Święta Maryjo, – módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad pannami,
Matko Chrystusowa,
Matko Kościoła, *
Matko miłosierdzia, *
Matko łaski Bożej,
Matko nadziei *
Matko nieskalana,
Matko najczystsza,
Matko dziewicza,
Matko nienaruszona,
Matko najmilsza,
Matko przedziwna,
Matko dobrej rady, *
Matko Stworzyciela,
Matko Zbawiciela,
Panno roztropna,
Panno czcigodna,
Panno wsławiona,
Panno można,
Panno łaskawa,
Panno wierna,

Zwierciadło sprawiedliwości,
Stolico mądrości,
Przyczyno naszej radości,
Przybytku Ducha Świętego,
Przybytku chwalebny,
Przybytku sławny pobożności,
Różo Duchowna,
Wieżo Dawidowa,
Wieżo z kości słoniowej,
Domie złoty,
Arko przymierza,
Bramo niebieska,
Gwiazdo zaranna,
Uzdrowienie chorych,
Ucieczko grzesznych,
Pociecho migrantów, *
Pocieszycielko strapionych,
Wspomożenie wiernych,

Królowo Aniołów,
Królowo Patriarchów,
Królowo Proroków,
Królowo Apostołów,
Królowo Męczenników,
Królowo Wyznawców,
Królowo Dziewic,
Królowo wszystkich Świętych,
Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta, *
Królowo wniebowzięta, *
Królowo Różańca świętego, *
Królowo rodzin, *
Królowo pokoju, *
Królowo Polski, *
Królowo świata. *

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – zmiłuj się nad nami.

K.: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
W.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się

Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała † i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, * uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa Pana naszego.
W.: Amen.

Antyfona

Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko! Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona.
O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasz, Pocieszycielko nasza. Z Synem Swoim nas pojednaj, Synowi Swojemu nas polecaj, Swojemu Synowi nas oddawaj.

 

* Wezwania dodane w ostatnich wiekach:
1675 – Królowo Różańca świętego (bractwa różańcowe, w całym Kościele od 1883)
1854 – Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta
1903 – Matko dobrej rady
1917 – Królowo pokoju
1922 – Królowo Korony Polskiej / Królowo Polski
1950 – Królowo wniebowzięta
1954 – Królowo świata
1980 – Matko Kościoła
1995 – Królowo rodzin
2014 – Matko miłosierdzia (świat w 2020)
2020 – Matko nadziei
2020 – Pociecho migrantów.

Modlitwy litanijne

Litania jest jedną z form modlitwy, gdzie po wezwaniu prowadzącego odpowiada się powtarzającym wezwaniem (np. Kyrie eleison, zmiłuj się nad nami, módl się za nami). Wyraża uwielbienie i prośbę o pomoc skierowaną bezpośrednio do Boga lub przez wstawiennictwo Maryi czy świętych.
Łacińskie słowo "litania" ← greckiego "λιταυεία" = błaganie ← "litē" = prośba, modlitwa.

Litanie zwykle stanowią część nabożeństwa eucharystycznego. Rozpoczyna się ono pieśnią "O Zbawcza Hostio" i wystawieniem Najświętszego Sakramentu. Następnie odmawia się lub śpiewa litanię. Po hymnie św. Tomasza z Akwinu "Przed tak Wielkim Sakramentem" i modlitwie końcowej udzielane jest błogosławieństwo eucharystyczne.

 

Litanie zatwierdzone przez Kościół do publicznego odmawiania:
  1. Litania do Najświętszego Imienia Jezus (1886, Leon XIII)
  2. Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa (1889, Leon XIII)
  3. Litania do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana
  4. Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny
  5. Litania do św. Józefa
  6. Litania do Wszystkich Świętych

 

Loreto – historia niezwykłego domku w którym mieszkała Maryja

powered by social2s