Parafia św. Kazimierza

Oficjalny serwis

Liturgia

Niedzielna i świąteczna

Porozmawiajmy

Na Forum

Koło PTTK "Królewicz"

Razem wędrujemy

Chrzest - wizytówka

Katecheza chrzcielna

dla rodziców dziecka i rodziców chrzestnych

Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami:
„Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”.
Mt 28, 19

Chrzest - wizytówka

Katecheza chrzcielna

dla rodziców dziecka i rodziców chrzestnych

Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami:
„Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”.
Mt 28, 19

Katecheza

Czym jest sakrament?

  • Sakrament to widzialny i skuteczny znak łaski Bożej.
  • "Łaska Boża jest do zbawienie koniecznie potrzebna"
    — jedna z 6 podstawowych katechizmowych prawd wiary.
  • Łaska to pomoc Boga – szanująca wolność człowieka – w czynieniu dobra, tak by mógł on osiągnąć zbawienie.

Znaczenie łacińskiego słowa gratia: wdzięk, powab, przyjaźń, miłość, łaska, pomoc.

 

Siedem sakramentów Kościoła

I – Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego (inicjacji chrześcijańskiej)

1.    Chrzest
2.    Bierzmowanie
3.    Eucharystia

II – Sakramenty uzdrowienia

4.    Sakrament pokuty i pojednania
5.    Namaszczenie chorych

III – Sakramenty w służbie wspólnoty

6.    Święcenia
7.    Małżeństwo

 

Katechizm Kościoła Katolickiego  (KKK 1131)

Sakramenty są skutecznymi znakami łaski, ustanowionymi przez Chrystusa i powierzonymi Kościołowi. Przez te znaki jest nam udzielane życie Boże.
Obrzędy widzialne, w których celebruje się sakramenty, oznaczają i urzeczywistniają łaski właściwe każdemu sakramentowi. Przynoszą one owoce w tych, którzy je przyjmują z odpowiednią dyspozycją.

 

Chrzest w Nowym Testamencie

Chrzest "Janowy" * Mk 1,4-8; por. Mt 3,1-11; Łk 3,16; J 1,25-27

Wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Ciągnęła do niego cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając przy tym swe grzechy.
Jan (…) tak głosił: „Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym”.

Ustanowienie sakramentu chrztu ("nakaz misyjny") * Mt 28,16-20

Jedenastu zaś uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: „Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.”

Włączenie w śmierć i zmartwychwstanie Jezusa * List św. Pawła do Rzymian (Rz 6,3-11)

Czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć?
Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie – jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca.
Jeżeli bowiem przez śmierć, podobną do Jego śmierci, zostaliśmy z Nim złączeni w jedno, to tak samo będziemy z Nim złączeni w jedno przez podobne zmartwychwstanie.

 

Sakrament chrztu świętego

Znakiem jest obmycie wodą. Greckie słowo chrzcić (baptizein), użyte w Ewangelii, oznacza dosłownie obmywać wodą.

Ustanowiony został przez Chrystusa po zmartwychwstaniu, a przed wniebowstąpieniem (Mt 28,19):

Skutki sakramentu

  1. Odpuszczenie grzechu pierworodnego i wszystkich grzechów osobistych;
  2. Łaska usynowienia, narodzenie do nowego życia, stajemy się dziećmi Bożymi;
  3. Włączenie do Kościoła

Katechizm Kościoła Katolickiego (KKK 1279)

Skutek chrztu lub łaski chrzcielnej jest bardzo bogatą rzeczywistością.
Obejmuje ona: odpuszczenie grzechu pierworodnego i wszystkich grzechów osobistych, narodzenie do nowego życia, przez które człowiek staje się przybranym synem Ojca, członkiem Chrystusa, świątynią Ducha Świętego. Przez fakt przyjęcia tego sakramentu ochrzczony jest włączony w Kościół, Ciało Chrystusa, i staje się uczestnikiem kapłaństwa Chrystusa.

Obrzędy

Obrzęd chrztu dzieci

Obrzędy wstępne Mszy św.

Znak krzyża i pozdrowienie wiernych

Obrzęd przyjęcia dzieci

Prośba o chrzest, znak krzyża na czole dziecka

Liturgia Słowa Bożego

Czytania mszalne (jak w każdej Mszy św.)
Po Ewangelii oraz homilii – bez wyznania wiary – procesja do chrzcielnicy

Liturgia sakramentu chrztu

Wyrzeczenie się zła i wyznanie wiary

CHRZEST ŚWIĘTY

Obrzędy wyjaśniające (namaszczenie, biała szata, światło)

Liturgia eucharystyczna

Modlitwa eucharystyczna z modlitwą za nowo ochrzczonych

Komunia święta

Obrzędy zakończenia Mszy św.

Uroczyste błogosławieństwo dla nowo ochrzczonych dzieci, ich rodziców, chrzestnych oraz wszystkich zebranych.

powered by social2s

Obecni na Forum

Odwiedza nas 65 gości oraz 0 użytkowników.

Back to top