Parafia św. Kazimierza

Oficjalny serwis

Liturgia

Niedzielna i świąteczna

Porozmawiajmy

Na Forum

Koło PTTK "Królewicz"

Razem wędrujemy

Istota wiary

 

Biblijni bohaterowie wiary - Abraham i Maryja

  • Rdz 12,1-8 – "Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, który ci ukażę…"
  • Rdz 15,1-18 – "Spójrz na niebo i policz gwiazdy… Abram uwierzył i Pan poczytał mu to za zasługę…"
  • Rdz 17,1-18 – "Oto moje przymierze z tobą: staniesz się ojcem mnóstwa narodów. Nie będziesz więc odtąd nazywał się Abram, lecz imię twoje będzie Abraham…"
  • Rdz 22,1-19 – "Weź twego syna jedynego, którego miłujesz, Izaaka, idź do kraju Moria i tam złóż go w ofierze na jednym z pagórków, jakie ci wskażę…"
  • Łk 1,45 – "Błogosławiona, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana."

Dwa wymiary wiary:

  1. wiara w coś, w kogoś
  2. wiara komuś czemuś

Trzy aspekty w akcie wiary wg św. Augustyna (354-430):

  1. Przyzwolenie umysłucredo Deum (wierzę, że Bóg jest i że się objawił)
  2. Przyzwolenie wolicredo Deo (wierzę Bogu, ufam Mu i zawierzam siebie)
  3. Wiara w Bogacredo in Deum (wierzę w Boga, tzn. idę ku Niemu i z Nim)

Wiara religijna w ścisłym tego słowa znaczeniu jest nie tylko wiarą w Boga co zawierzeniem Bogu.

Istotą aktu wiary w Boga jest świadome uznanie Boga jako swego Pana i Stwórcy świata, istoty najdoskonalszej i najlepszej. Odkrycie takie odbywa się przez spotkanie Boga w swoim życiu.
Zwykle nie chodzi tu o bezpośrednie spotkanie Boga, ale o stopniowe odkrywanie Jego Osoby i panowania w naszym życiu. Człowiek wiary odkrywa plan Boga wobec swego życia i stara się go realizować nawet wbrew trudnościom, które napotyka: powierza swoje życie Bogu.
Wiara jest łaską i darem, który człowiek może przyjąć lub odrzucić. Jest dobrowolnym uznaniem całej prawdy objawionej przez Boga.

 

Nieco poetyckie definicje wiary:

Wiara jest jak

góra

bo

jest wspinaniem się
  bateria   daje energię
  schody   pomaga wejść wzwyż
  woda święcona   czyni cuda
  człowiek   powoli dojrzewa
  roślina   rozrasta się
  czas   nie da się zatrzymać
  dziecko   trzeba się nią opiekować
  ocean   jest ogromna i niezgłębiona
  motyl   jest delikatna
 Wiara jest jak księga bo  najważniejsze jest w środku
  telefon   łączy ludzi
  nauczyciel   wskazuje czego trzeba się uczyć
  ubezpieczenie   są składki, ale i zabezpieczenie w trudnościach
  mgła   jest nieprzenikniona
  słońce   nie da się zgasić
  prosta   nie ma początku i końca
  latarnia   wskazuje właściwą drogę
  morze   rozległe horyzonty
  kwiat   trzeba się o nią troszczyć
 Wiara jest jak drzewo bo  jeśli ma dobre korzenia to przetrwa nawałnice
  studnia   głęboka i tajemnicza
  muzyka   im więcej słucham tym bardziej się wciąga
  filozofia   jest szukaniem prawdy
  matematyka   nie znamy odpowiedzi na wiele pytań
  woda   bez niej nie da się żyć
  drzewo   jeśli ma mocne korzenie to się nie przewróci
  pusta przestrzeń   można ją wypełnić
  wiatr   nie widać go, ale się czuje
  mapa   czasem szukając drogi gubimy się w niej, ale później jednak wracamy
 Wiara jest jak jak patrzenie w niebo bo  bo daje siłę i nadzieję
  prąd   ciężko bez niego żyć w dzisiejszych czasach
  drzewo   z małego wyrasta wielkie i potężne, nie do ruszenia
  cierpienie w  życiu   cierpienie to nauka wytrwałości i cierpliwości tak jak wiara
  bluszcz   cały czas rośnie i oplata nas ze wszystkich stron
  ewolucja   prowadzi do coraz doskonalszej formy
powered by social2s

Obecni na Forum

Odwiedza nas 46 gości oraz 0 użytkowników.

Back to top