Parafia św. Kazimierza

Oficjalny serwis

Liturgia

Niedzielna i świąteczna

Porozmawiajmy

Na Forum

Koło PTTK "Królewicz"

Razem wędrujemy

XVI Zwyczajne Zgromadzenie Synodu Biskupów

Etap parafialny

 

„Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja” – pod tym hasłem odbędzie się XVI Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów, które rozpocznie się w październiku 2021 roku i potrwa do października 2023 roku.

Zapraszam dwa pierwsze spotkania parafialne
związane z synodalnymi „Tematami do dyskusji i konsultacji”:
28 października
o godz. 18.45 oraz 4 listopada o godz. 19.00 .

ks. Adam, proboszcz

Modlitwa Synodu

Stajemy przed Tobą, Duchu Święty, zgromadzeni w Imię Twoje.
Z Tobą jedynie, który nas prowadzisz; zamieszkaj w naszych sercach, naucz nas drogi, którą mamy iść i jak mamy nią podążać.
Jesteśmy słabi i grzeszni; nie dozwól, abyśmy wprowadzali nieład.
Nie pozwól, by niewiedza sprowadziła nas na niewłaściwą drogę, albo stronniczość wpływała na nasze działania.
Niech w Tobie odnajdziemy naszą jedność, abyśmy mogli razem podążać do życia wiecznego, i abyśmy nie zbaczali z drogi prawdy i tego, co jest słuszne.
O to wszystko prosimy Ciebie, który działasz w każdym miejscu i czasie, w komunii Ojca i Syna, na wieki wieków. Amen.

 

TEMATY DO DYSKUSJI I KONSULTACJI

1. Towarzysze podróży

 • a) Które ze wspólnot parafialnych są najliczniejsze i dlaczego?
 • b) Które ze wspólnot parafialnych są najmniej liczne i dlaczego?
 • c) Które ze wspólnot parafialnych przeżywają kryzys i dlaczego?
 • d) Które grupy społeczne mogą czuć się zmarginalizowane w Kościele i dlaczego?
 • e) Co można uczynić, aby każdy człowiek ochrzczony czuł się w Kościele, jak w domu?

 

2. Słuchanie

 • a) W jaki sposób Bóg przemawia do nas poprzez głosy, które czasami ignorujemy?
 • b) Czy, a jeśli tak, to w jaki sposób wysłuchiwani są świeccy, zwłaszcza kobiety i młodzi ludzie?
 • c) Jak wygląda w Archidiecezji tolerancja wobec tych, którzy mają inne poglądy niż oficjalne stanowisko Kościoła?
 • d) Jaki jest wkład osób konsekrowanych w słuchiwanie się w głos Boga i Kościoła?
 • e) Jaki jest zakres zabierania głosu przez mniejszości, a zwłaszcza osoby doświadczające ubóstwa, marginalizacji lub wykluczenia społecznego?

 

3. Zabieranie głosu

 • a) Co umożliwia lub utrudnia odważne, szczere i odpowiedzialne wypowiadanie się w naszym Kościele lokalnym i w społeczeństwie?
 • b) Jakie są możliwości zabierania głosu osób świeckich w sprawach kościelnych?
 • c) Kiedy i jak udaje nam się powiedzieć to, co jest dla nas ważne?
 • d) Jak funkcjonują relacje z systemem medialnym (nie tylko z mediami katolickimi)?
 • e) Kto przemawia w imieniu wspólnoty chrześcijańskiej i jak jest on wybierany?

 

4. Celebrowanie

 • a) W jaki sposób modlitwa i celebracje liturgiczne inspirują i ukierunkowują nasze wspólne życie i misję w naszej wspólnocie?
 • b) W jaki sposób modlitwa i celebracje liturgiczne inspirują najważniejsze decyzje?
 • c) W jaki sposób krzewimy czynne uczestnictwo wszystkich wiernych w liturgii?
 • d) Jaka przestrzeń jest dana na uczestniczenie w posłudze lektora i akolity?
 • e) Jakie są mankamenty w celebracji i modlitwie w obszarze parafii, dekanatu i diecezji?

 

5. Współodpowiedzialni w naszej wspólnej misji

 • a) W jaki sposób każda osoba ochrzczona jest powołana do uczestniczenia w misji Kościoła?
 • b) Co przeszkadza ochrzczonym w byciu aktywnymi w misji?
 • c) Jakie obszary misji są przez nas zaniedbywane?
 • d) W jaki sposób wspólnota wspiera swoich członków zaangażowanych w służbę na rzecz społeczeństwa (zaangażowanie społeczne i polityczne, badania naukowe, nauczanie, krzewienie sprawiedliwości społecznej, ochrona praw człowieka, troska o środowisko itp.)?
 • e) W jaki sposób Kościół pomaga tym członkom przeżywać ich służbę społeczeństwu w sposób misyjny oraz w jaki sposób dokonuje się rozeznania wyborów związanych z misją i przez kogo?

 

6. Dialog w Kościele i społeczeństwie

 • a) W jakim stopniu różne osoby w naszej wspólnocie spotykają się, aby prowadzić dialog?
 • b) Jakie są miejsca i środki dialogu w naszym Kościele lokalnym?
 • c) W jaki sposób krzewimy współpracę z diecezjami sąsiednimi, wspólnotami zakonnymi na danym terenie, stowarzyszeniami świeckich i ruchami itd.?
 • d) W jaki sposób są rozwiązywane różnice poglądów, konflikty i trudności (na jakie szczegółowe kwestie w Kościele i społeczeństwie powinniśmy zwrócić większą uwagę)?
 • e) Jakie doświadczenia dialogu i wspólnego zaangażowania mamy z wyznawcami innych religii i z osobami bez afiliacji religijnej (w jaki sposób Kościół prowadzi dialog i uczy się od innych instytucji społeczeństwa: świata polityki, ekonomii, kultury, społeczeństwa obywatelskiego i ludzi żyjących w ubóstwie)?

 

7. Ekumenizm

 • a) Jakie relacje ma nasza wspólnota kościelna z członkami innych tradycji chrześcijańskich i wyznań?
 • b) Co nas łączy i jak razem podążamy?
 • c) Jakie owoce przyniosło nam wspólne podążanie?
 • d) Jakie są trudności we wspólnym podążaniu?
 • e) Jak możemy zrobić następny krok we wspólnym podążaniu naprzód?

 

8. Władza i uczestnictwo

 • a) Kościół synodalny jest Kościołem uczestniczącym i współodpowiedzialnym (w jaki sposób nasza wspólnota kościelna określa cele, do których należy dążyć, drogę do ich osiągnięcia i kroki, które należy podjąć?
 • b) W jaki sposób sprawowana jest władza lub zarządzanie w naszym Kościele lokalnym?
 • c) W jaki sposób praca zespołowa i współodpowiedzialność są realizowane w praktyce? (w jaki sposób i przez kogo przeprowadzane są ewaluacje?);
 • d) Jak są promowane posługi i odpowiedzialność świeckich (czy mamy owocne doświadczenia synodalności na poziomie lokalnym)?
 • e) Jak funkcjonują organizmy synodalne na poziomie Kościoła lokalnego (Rady Duszpasterskie w parafiach i diecezjach, Rady Kapłańskie itd.)?

 

9. Rozeznawanie i podejmowanie decyzji

 • a) Jakie metody i procesy stosujemy w podejmowaniu decyzji i jak je można ulepszyć?
 • b) Jak krzewimy branie udziału w podejmowaniu decyzji w strukturach hierarchicznych?
 • c) Czy nasze metody podejmowania decyzji pomagają nam słuchać całego Ludu Bożego?
 • d) Jaki jest związek między konsultacją a podejmowaniem decyzji i jak to realizujemy w praktyce?
 • e) Jakich narzędzi i procedur używamy, aby promować przejrzystość i możliwość rozliczenia (jak możemy wzrastać we wspólnotowym rozeznawaniu duchowym)?

 

10. Formowanie się w synodalności

 • a) W jaki sposób nasza wspólnota kościelna formuje ludzi, aby byli bardziej zdolni do „podążania razem”, słuchania siebie nawzajem, uczestniczenia w misji i angażowania się w dialog?
 • b) Jaka formacja jest oferowana, aby wspierać rozeznawanie i sprawowanie władzy w sposób synodalny?
 • c) Co należy jak najszybciej zmienić w Kościele Krakowskim?
 • d) Jak poprawić atmosferę w parafii i dekanacie?
 • e) Co jest mocną stroną Archidiecezji Krakowskiej, duchowieństwa, wiernych świeckich?

Obecni na Forum

Odwiedza nas 98 gości oraz 0 użytkowników.

Back to top