Parafia św. Kazimierza

Oficjalny serwis

Liturgia

Niedzielna i świąteczna

Porozmawiajmy

Na Forum

Koło PTTK "Królewicz"

Razem wędrujemy

Parafialny stempel

Porozmawiajmy
o Parafii

– to nasze Wspólne Dobro

Nie mamy bezpośredniego wpływu na losy Kościoła w wymiarze globalnym, czy nawet ogólnopolskim. Jednak mamy realny wpływ na to, co dzieje się wokół nas – w naszej wspólnocie parafialnej. Z takim przekonaniem ośmielam się Was zaprosić do rozmowy o Parafii i... oczywiście do działania w miarę naszych możliwości.

 

Do czego potrzebna jest Parafia?

Kardynał Henri de Lubac, autor książki „Macierzyństwo Kościoła”, a przede wszystkim jeden z czołowych eklezjologów (eklezjologia to nauka o Kościele) Soboru Watykańskiego II oraz długoletni współpracownik Jana Pawła II – tak określał fundamentalne zadania Kościoła (parafii):

 1. Głoszenie Ewangelii
 2. Sprawowanie sakramentów
 3. Gromadzenie ludzi we wspólnotę.

 

Dziękuję Wszystkim, którzy #MimoOgraniczeń od wiosny angażują się w "Forum św. Kazimierza". Podczas ostatniego mini spotkania przygotowaliśmy wspólnie listę pierwszych pomysłów, propozycji, planów i pytań związanych z życiem naszej Parafii.

Oto one uszeregowane według podziału kard. Henryka de Lubac:

 

1Głoszenie Ewangelii

 • Kazania „katechizmowe” (np. wyjaśnienie poszczególnych części Mszy św.)
 • Krąg biblijny jako pomoc w rozumieniu tekstu Pisma Świętego – "Biblijne wtorki"
 • „Skrzynka pytań” – dotyczących prawd wiary, religii, życia duchowego (modlitwa), zagadnień teologicznych, moralnych…
 • Poznanie autentycznego nauczania Kościoła u jego źródła (np. najnowsze dokumenty papieskie)
 • Czytanie w kościele (np. przy okazji Mszy św.) oraz nagranie tekstu najnowszej encykliki papieża Franciszka „Fratelli tutti”.

 

2Sprawowanie sakramentów

 • Piękno i bogactwo liturgii (Msza św., nabożeństwa, adoracje… Wielki Tydzień) – jak ukazać?
 • Modlitewne życie Parafii. Czy jest potrzeba tworzenia nowych grup?

 

3Gromadzenie ludzi we wspólnotę

 • Parafialny Zespół Caritas – troska o najbliższych potrzebujących.
 • Grupa FB "Dzielimy się dobrem", gdzie byłyby informacje o osobach, które potrzebują pomocy i tych, które mogą pomóc (np. zakupy, drobne naprawy, lekcje, czytanie itp.)
 • Jak wspierać wierzących, którzy przychodzą do kościoła oraz jak dotrzeć do nieobecnych?
 • Co z dziećmi i młodzieżą?
 • Dyskusyjne wieczory filmowe (np. II czwartki miesiaca)
 • Promocja istniejących już w Internecie treści religijnych, bo jest ich bardzo dużo!
 • Jak pokazać i zwrócić uwagę na kapliczki, emblematy religijne w przestrzeni Grzegórzek?
 • Kogo jeszcze zaprosić do naszego „Forum”?

 

Czekamy na Wasze komentarze i podpowiedzi w poruszonych kwestiach…
najlepiej w Grupie „Forum św. Kazimierza”.

A może ktoś z Was czuje, że ma konkretny talent i chciałby włączyć się w któreś z tych zadań, aby ten swój talent ewangelicznie pomnożyć?
Wtedy można by spotkać się już w wąskim gronie wokół tylko jednego tematu, bo… jak wszyscy zaczną robić wszystko, to reguła mówi, że nic się nie zadzieje 😊

Z Bożym błogosławieństwem
ks. Adam Niwiński, proboszcz

 

Postscriptum

Zachęta św. Pawła Apostoła z Jego ostatniego Listu (2 Tm 4, 1-5) – jakże aktualna…

Zaklinam cię wobec Boga i Chrystusa Jezusa, który będzie sądził żywych i umarłych, i na Jego pojawienie się, i na Jego królestwo: głoś naukę, nastawaj w porę, nie w porę, w razie potrzeby wykaż błąd, poucz, podnieś na duchu z całą cierpliwością, ilekroć nauczasz.
Przyjdzie bowiem chwila, kiedy zdrowej nauki nie będą znosili, ale według własnych pożądań – ponieważ ich uszy świerzbią – będą sobie mnożyli nauczycieli. Będą się odwracali od słuchania prawdy, a obrócą się ku zmyślonym opowiadaniom.
Ty zaś czuwaj we wszystkim, znoś trudy, wykonaj dzieło ewangelisty, spełnij swe posługiwanie!

Obecni na Forum

Odwiedza nas 217 gości oraz 0 użytkowników.

Back to top