Parafia św. Kazimierza

Oficjalny serwis

Liturgia

Niedzielna i świąteczna

Porozmawiajmy

Na Forum

Koło PTTK "Królewicz"

Razem wędrujemy

III tydzień

Kalendarz adwentowy

III tydzień

Powrót do → Kalendarza

 

13.12 (niedziela) – św. Łucja z Syrakuz (III/IV w.)

Z kart historii

Łucja (Lucia da Siracusa) pochodziła z bogatej rzymskiej rodziny z Syrakuz. Została ścięta, mając 23 lata, w 304 roku podczas prześladowania chrześcijan za cesarza Dioklecjana. Od czasów najdawniejszych jej kult rozpowszechnił się prawie w całym Kościele, a jej imię zostało wprowadzone do Kanonu Rzymskiego.

 

14.12 (poniedziałek) – św. Jan od Krzyża (XVI w.)

Z kart historii

Jan urodził się około roku 1542 w Fontivera w Hiszpanii. Wstąpił do zakonu karmelitów, a w roku 1568, pod wpływem św. Teresy z Ávili, stał się pierwszym zakonnikiem zreformowanego Karmelu. Oddawszy się dziełu tej reformy, wiele wycierpiał trudów i przeciwności. Zmarł w 1591 roku w Ubeda. Odznaczał się wielką świętością życia i mądrością, o czym świadczą jego pisma dotyczące życia duchowego.

Czy wiesz, że

Kiedy Salvador Dalí (1904-1989) malował swój słynny obraz „Chrystus św. Jana od Krzyża” (1951) wzorował się na szkicu wykonanym właśnie przez św. Jana od Krzyża?

 

15.12 (wtorek)

Z Katechizmu Kościoła Katolickiego (KKK 522 – 524)

522 Przyjście Syna Bożego na ziemię jest tak wielkim wydarzeniem, że Bóg zechciał przygotowywać je w ciągu wieków. Wszystkie obrzędy i ofiary, figury i symbole "Pierwszego Przymierza" (por. Hbr 9,15) Bóg ukierunkował ku Chrystusowi; zapowiada Go przez usta proroków, których posyła kolejno do Izraela. Budzi także w sercu pogan niejasne oczekiwanie tego przyjścia.

524 Celebrując co roku liturgię Adwentu, Kościół aktualizuje to oczekiwanie Mesjasza; uczestnicząc w długim przygotowaniu pierwszego przyjścia Zbawiciela, wierni odnawiają gorące pragnienie Jego drugiego Przyjścia (por. Ap 22, 17). Przez celebrację narodzin i męczeństwa Poprzednika Kościół jednoczy się z jego pragnieniem: "Potrzeba, by On wzrastał, a ja żebym się umniejszał" (J 3, 30).

 

16.12 (środa)

Księga proroka Izajasza

To najczęściej cytowana Księga Starego Testamentu w czasie Adwentu. Prorok Izajasz żył w VIII przed Chrystusem. Zwany jest Ewangelistą Starego Testamentu. Redakcję Księgi zakończono ostatecznie w VI wieku przed Chr.

 

17.12 (czwartek)

Wielkie Antyfony "O"

17 grudnia w liturgii rozpoczęła się druga część Adwentu, która ma nas bezpośrednio przygotować do świętowania uroczystości Bożego Narodzenia. Przez ten ostatni tydzień prowadzą nas tzw. Wielkie antyfony. Tradycja przypisuje je św. Grzegorzowi Wielkiemu, a obecny ich układ powstał dzięki Amalariuszowi z Metzu (IX w.).
Ich treść została zaczerpnięta z ksiąg Starego Testamentu. Wszystkie zaczynają się od litery "O" stąd też nazywane są Antyfonami "O".

Pierwsza Wielka Antyfona

O Mądrości, która wyszłaś z ust Najwyższego,
Ty obejmujesz wszechświat od krańca do krańca i wszystkim rządzisz z mocą i słodyczą;
przyjdź i naucz nas dróg roztropności.

 

18.12 (piątek)

Druga Wielka Antyfona

O Adonai, Wodzu Izraela,
Tyś w krzaku gorejącym objawił się Mojżeszowi i na Synaju dałeś mu Prawo;
przyjdź nas wyzwolić swym potężnym ramieniem.

 

19.12 (sobota)

Trzecia Wielka Antyfona

O Korzeniu Jessego, który się wznosisz jako znak dla narodów,
przed Tobą zamilkną królowie, a ludy modlić się będą do Ciebie;
przyjdź nas wyzwolić, już dłużej nie zwlekaj.

 

Powrót do → Kalendarza adwentowego

Obecni na Forum

Odwiedza nas 48 gości oraz 0 użytkowników.

Back to top